Die Deutschsprachige Abteilung für Betriebwirtschaftslehre


Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır
Almanca İşletme (Eski) Bölüm Başkanı

2000-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde bağlı Almanca İşletme Bölümünde görev yaptım. Bu kurumdan ayrılmış olsam da, bu değerli Bölümün/programın kuruluşu ve Türk akademik hayatına sağladığı katkılarından bu sayfada bahsetmeyi borç bilmekteyim...

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Almanca İşletme Bölümü, 1991 yılında Marmara Universitesi önderliğinde, Alman Akademik Mübadele Kurumu (DAAD) desteğiyle kurulmuştur. Bölümün kuruluş amacı, hem Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak, hem de Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının ve Almanya ile ticaret yapan Türk şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işletme eğitimi verebilmektir.

 

Yıllar içinde bu amaçlarda oldukça fazla yol alınmıştır. Öğrencilerin büyük kısmı, daha eğitim aşamasındayken Alman firmalarında staja başlıyor, mezun olduktan sonra da staj yaptıkları kuruluşlardan teklif aldıklarında kariyerlerine aynı firmada devam ediyorlar. Bir diğer kısmı ise mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora yapmak için Almanya’ya gidiyor ve tercih ettikleri bir alanda uzmanlaşıyor. Almanca İşletme Bölümü, öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca da iş dünyasında deneyim kazanma imkânı veriyor. Şirketlerle ortak araştırma projeleri planlıyor, derslerimize yöneticileri konuk konuşmacı olarak davet ediyor, bitirme tezlerimizde firma sorunlarını irdeliyor, hatta firmalarla ortak dersler yürütüyorlar. Almanca İşletme programı/bölümü bu anlamda "üniversite-sanayi işbirliği" konusunda epey yol almış bulunuyor.

Almanca İşletme Bölümüne/Programına girmeye hak kazanan bir öğrenci, öncelikle Almanca Hazırlık Okulu'nda bir veya iki sene Almanca öğreniyor, sonra Almanca İşletme Bölümü'nde öğretime başlıyor. Bölüm/program, öğretim süreci boyunca öğrencilerine birçok imkân sunuyor. Örneğin öğrenciler, temel işletmecilik derslerini aldıktan sonra, Muhasebe-Finansman, Pazarlama ya da Yönetim ve Organizasyon dallarından birinde uzmanlaşıyor; bu sayede işletme yönetimi hakkında genel bir bakış açısı edinirken, seçtikleri bir dalda daha ayrıntılı şekilde bilgilenebiliyor. 

Öğrenciler uluslararası Erasmus Değişim Programı sayesinde, bir veya iki dönem Almanya veya Avusturya'da okuyup, aldıkları dersleri Marmara Üniversitesi'nde saydırabiliyor. Aynı şekilde bu ülkelerdeki öğrenciler de Almanca İşletme bölümüne/programına gelip değişik dersleri alabiliyorlar. Bu sayede hemen her dönem öğrenciler misafir öğrencilerle derslere birlikte giriyor, onlarla arkadaşlık ederek, yabancı dillerini ve dünyaya bakış açılarını geliştirebiliyorlar. Bu iletişimle ayrıca ülkemizin kültürel özelliklerini de birer gönüllü elçi olarak tanıtmış oluyorlar.

Almanca İşletme bölümünün/programının öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin tümü Almanca eğitim verilen okul ve yüksek okullardan mezun. Dersler temelde öğretim dili olarak Almanca yürütülüyor, gerek duyulduğunda Türkçe ile pekiştiriliyor. Derslerde Almanca eğitim verilmekle birlikte, Türkiye'deki müfredat yakından takip ediliyor, dersler kapsamında bir yandan dünyadaki gelişmeler aktarılırken, öte yandan Türkiye'deki iş hayatından örnekler de veriliyor. Bu sayede öğrenciler yabancı dille yüksek öğrenim görürken, ülke gündeminden de geri kalmıyorlar. Tüm ana bilim dallarının Almanya'daki ve Avusturya'daki yüksek okul ve üniversitelerle yakın işbirliği mevcut. Söz konusu ülkelerden öğretim üyeleri sıklıkla Türkiye'ye geliyor, kendi yöntem ve yaklaşımlarıyla Bölüm/program öğrencilerine ders anlatıyorlar. Hiç kuşkusuz bu imkânlar öğrenciler için her anlamda zenginleştirici ve ufuk açıcı oluyor.


Özetle Almanca İşletme Bölümü/programı, üniversite ve sanayi işbirlikleriyle, öğretim üyesi ve öğrencisiyle, Almanya ile Türkiye arasında önemli bir akademik köprü niteliğinde... Bölümde/programda Almanca dilinde ve nitelikli bir işletme eğitimi verilmesi, mezunlara apayrı bir değer katıyor. Bu sayfada , Bölüm/program tüm yönleri ve renkleriyle tanıtılmaktadır. Aşağıdaki bilgi ve resimlerde, yıllar içinde Bölümün/programın vardığı nokta ve kaydedilen aşamalar hakkında  bilgiler veriliyor. Ancak en önemlisi, her akademik kurumun can damarı olan öğrencilerin, öğretim üyeleriminin, bölümle ilişkisi olan şirket yöneticilerinin ve mezunların düşünce ve görüşlerine yer verilmiştir. Çünkü Bölüm/programın başarısının en yakın gözlemcileri onlar. Tüm bu bilgileri derleyen asistan öğrencilerimiz Neslihan, Nurcihan ve Günay’a ve fotoğrafları çeken mühendislik öğrencisi Enis'e çok teşekkür ederiz!


Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır
Almanca İşletme (Eski) Bölüm Başkanı

ŞEHR-İ STANBUL:

İstanbul'un yerleşim ve kentsel tarihi binlerce yıl öncesine, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir dünya kentidir. Çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlerin yaşadığı bu şehirde, yüzyıllar boyu farklı din, dil ve ırktan insanlar bir arada yaşamış ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik haline gelmiştir. Her dönemde merkez olmayı başaran dünyadaki ender kentlerden biri olan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. Boğaziçi, denizin yeşille kaynaştığı muhteşem bir coğrafyadır. Dünyanın ‘Altın Boynuz’ adıyla tanıdığı Haliç gibi nefis bir deniz kıvrımıyla ikiye bölünen Avrupa yakası, bir şehir için düşünülebilecek en güzel konumdur. İstanbul'a çağlar boyunca Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma,Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve İstanbul gibi çok farklı isimler verilmiştir. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34, nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos’tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

 

HER YER YERLEŞKE:

Marmara Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına dağılmış 14 yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bunlardan Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Haydarpaşa, Kartal ve Pendik yerleşkeleri Anadolu yakasında; Bahçelievler, Beyazıt, Nişantaşı, Sultanahmet, Şişli ve Tarabya yerleşkeleri ise Avrupa yakasındadır.

 

Üniversitenin merkez kütüphanesi Göztepe’de olmak üzere Haydarpaşa ve Bahçelievler yerleşkelerinde de kütüphaneleri bulunmaktadır. Anadolu Hisarı yerleşkesinde ise birçok olanak ve faaliyetin yer aldığı  Türkiye’nin en önemli spor akademilerinden biri bulunmaktadır. Bazı yerleşkelerdeki tarihi bina ve eserleriyle de Marmara Üniversitesi  tarihimize sahip çıkan ve onu yansıtan bir işleve sahiptir.

ÖĞRENCİ HAYATI:

Almanca İşletme Bölümü’nün misyonu öğrencileri sadece eğitmek değil; onların zihin ve ruh gelişimini bir kampüs ortamı içerisinde desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. Dersleriyle, projeleriyle, konuk konuşmacılarıyla Almanca İşletme Bölümü, öğrencilerin kendilerini çok yönlü olarak geliştirebilecekleri bir ortam sunmaya özen göstermektedir … 

Kadir Burak Işık
Kadir Burak Işık

Almanca İşletme'nin bana en büyük katkısı artık finans alanında yorumlama yapabiliyor olmaktır. Öğrenmiş olduğumuz Almanca ekonomik terimler sayesinde iş arama döneminde bana belli kapıların daha kolay açılacağını düşünüyorum. Seçmiş olduğum uzmanlık dalı olan Controlling’de bütçe ve maliyet hesaplarına ilgim olduğunu keşfettim. Ayrıca üniversitedeki sosyal çevrenin de bana kişisel gelişimim açısından olumlu etkileri olduğuna inanıyorum..

press to zoom
Yusuf Ercan
Yusuf Ercan

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme öğrencisiyim. Üniversiteye başladığımdan bu yana okul arkadaşlarımla beraber vazgeçmemeyi, eleştirel bakabilmeyi, ekip olabilmeyi öğrendiğime inanıyorum. Erasmus öğrencileriyle yaptığımız çalışmalarla çeşitli çoklu kültürel faaliyetler içerisinde bulunabildim. Bu okulun beni hayata hazırladığını söyleyebilirim.

press to zoom
press to zoom
Günay Biçer
Günay Biçer

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde asistan öğrenciyim. Bu deneyimin bana kattığı birçok faydadan en önemlisi üniversitedeki bazı hocalarla daha yakın olabilmemdir. Hocalarımla olan bu ilişki üniversite hayatımı da olumlu etkiliyor. Burada çalıştığım süre boyunca akademik sistemi de daha yakından görmüş oldum. Ayrıca hayatımın en güzel yıllarında bu üniversiteyi seçerek bu mükemmel şehri tanımış olmak her şeyden daha değerliydi.

press to zoom
Neslihan Yüksek
Neslihan Yüksek

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Ayrıca kısmi zamanlı olarak okulda çalışıyorum. Alanında uzman öğretim üyeleriyle birlikte çalışmak bana çok şey katıyor. Onların tecrübeleri ve verdikleri işlerin her seferinde farklı olması çok farklı şeyler öğrenmemi sağlıyor. Böylece okuldan kalan boş zamanımı en iyi şekilde değerlendirerek kendime maddi olarak destek de sağlamış oluyorum.

press to zoom

AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ:

Bölümümüzün  öğretim üyelerinin yaptıkları bireysel çalışmaların yanı sıra, beraber katıldıkları ve gerçekleştirdikleri yurtiçi ve yurt dışı birçok akademik konferans ve araştırma projesi vardır. Öğretim üyelerimiz hem araştırma sonuçlarını yurt dışındaki akademik organizasyonlarda sunmakta, hem de Türkiye’de yapılan akademik tartışma platformlarında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

Web_Lİnz1

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü – Johannes Kepler Üniversitesi 2. Colloquium “Management in Emerging Markets”, 2009, Linz/Avusturya

Web_Linz2

" 2. Colloquium “Management in Emerging Markets”,

Web_Markentag

II. Marka Günleri Marmara Üniversitesi Sultanahmet Binasında Almanca İşletme - Pazarlama Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir. Bu uluslararası organizasyonda Türkiye, Almanya, Avusturya ve Belçika’dan toplam 70 katılımcı 15 bilimsel sunum çerçevesinde marka ve marka yönetimi konusundaki gelişmeleri tartışma olanağı bulmuştur. Haribo Türkiye,  Rehau Almanya ve Rehau Türkiye ile Eczacıbaşı – VitrA firma sunumları ile katılmışlardır.

Web_Kitap4

Anabilim Dallarımızda aktif olarak bilimsel yayınlar yapılmaktadır. Bu bağlamda yurt dışındaki akademik kurumlarla da çok sayıda ortak eser verilmiştir. İşte eserlerimizden bazıları...

ÖZEL SEKTÖRDEN GELEN HOCALARIMIZ

Almanca İşletme Bölümü, özel sektörle yakın işbirliğinin sağlanmasına ve öğrencilerin Alman yöneticilerle tanışmasına büyük önem vermektedir. Buna imkan sağlamak için, alanlarında uzman Alman ve Türk yöneticiler, Bölümlerimizde bazı dersleri üstlenmiştir. Bu derslerin tamamı Almanca verilmektedir. Öğrencilerin bazıları, özel sektörden gelen bu yöneticilerle işbirliğini sürdürmekte, onların şirketlerinde önce staj görmekte, sonra da kalıcı olarak bu kuruluşlarda görev almaktadır.

Stephan JUNG - BASF
Uwe Treseler SIEMENS
Dr. Adem AKKAYA NRW Handel
Dr. Sven FABER  - BOSCH REXROTH

ÖĞRENCİ PROJELERİ:

Almanca İşletme Bölümü’nde dersler, yalnızca teorik bilgilerin aktarılmasından ibaret olmamaktadır. Bugüne kadar birçok derste öğrenci projeleri yapılmış; ya yurt dışından gelen öğrencilerle, ya da Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarıyla beraber ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

X Culture
CSR Proje
Alman Hocalarımız Anadoluhisarı'nda
Münster Gezisi
Proje2
AUMA Projesi

KONUK KONUŞMACILAR:

Bölümümüzde dersler çeşitli firma yetkililerinin sunumları ve şirket projeleri  ile  daha da zenginleşmektedir. Öğrencilerin ilgi ve katılımlarının yoğun olduğu bu aktivitelerde soru-cevap şeklinde oldukça aktif samimi bir ortam ortaya çıkmaktadır. Bölümümüze konuk konuşmacı olarak gelen yöneticilerin bir kısmı aşağıdadır.

Duygu Aynur ISINISEV.COM
Duygu Aynur ISINISEV.COM
press to zoom
Okan Çalışkan ÇELEBI AVIATION
Okan Çalışkan ÇELEBI AVIATION
press to zoom
Eda Azaroğlu PEAK GAMES
Eda Azaroğlu PEAK GAMES
press to zoom
Hasan Tahsin Güngör - HR Berater
Hasan Tahsin Güngör - HR Berater
press to zoom
A. Soyaslan Freelance Consultant
A. Soyaslan Freelance Consultant
press to zoom
Demet Akman JOHNSON&JOHNSON
Demet Akman JOHNSON&JOHNSON
press to zoom
Arzu Kutan KARİYER KOÇU
Arzu Kutan KARİYER KOÇU
press to zoom
Hakan Ulutaş  DEUTSCHE BANK
Hakan Ulutaş DEUTSCHE BANK
press to zoom
Aslı C. Erdoğmuş AKBANK
Aslı C. Erdoğmuş AKBANK
press to zoom

Alman Dış Ticaret Odası  (AHK)   TÜRKİYE:

ALMAN – TÜRK TİCARET ODASI

 

Herr Jan NÖTHER

Başkan

Almanya, Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarındandır: Almanya, Türk ürünlerinin en büyük alıcısı ve Türkiye'nin üçüncü en fazla ithalat yaptığı ülkedir. Türkiye'de 55.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan 5000‘in üzerinde Alman şirketi faaliyet göstermektedir. Ayrıca kültürel nedenlerden dolayı, iki ülkenin güçlü ikili ilişkileri bulunmaktadır. Almanya'da Alman vatandaşlığına sahip milyonlarca Türk kökenli insan yaşamaktadır. Yine milyonlarca Alman, çekici bir turizm merkezi olan Türkiye'yi her yıl ziyaret etmektedir.

 

Alman ekonomisinin Türkiye'deki temsilcisi olarak, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü'nün bu iki kültür arasındaki dostluk ve akademik ilişkilerin yoğunlaştırılması adına çok önemli bir rol üstlendiği kanaatindeyim.

 

1991 yılındaki kuruluşundan itibaren Almanca İşletme Bölümü, İstanbul'da Alman modelinde bir yüksek öğretim sunmaktadır. Sadece işgücü piyasasının talep ettiği yöneticileri eğitime görevini yerine getirmemekte, buna ek olarak ayrıca akademik işbirliğini de sağlamaktadır. Yüksek beceri ve uluslararası know-how ile eğitilmiş Almanca İşletme Bölümü öğrencileri, hem Türkiye hem de yurtdışındaki firmaların işletme bilgisine sahip profesyonellere olan taleplerini en iyi derecede karşılamaktadır. Mezunlar hem Türkiye'de faaliyet gösteren Alman-Türk şirketlerinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren Alman şirketlerinde iyi pozisyonlarda görev almaktadır. BASF-Türkiye, Bosch San. ve Tic. A.Ş., BSH Profilo Elektrikli Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Deutsche Bank AG, Mercedes Benz Türk A.Ş., Metro Group, Rehau Polimeri Kimya San. A.Ş., SAP, Siemens Ticaret ve Sanayi A.Ş., Deutsche Messe AG Türkiye ve TÜV Süd gibi konusunda lider şirketler, bu zamana kadar hep iyi deneyimler yaşamışlardır.

 

Bu, Almanca İşletme Bölümü'ndeki yüksek öğrenimin başarılı olduğunun göstergesidir.

MEZUNLAR ve ÇALIŞMA OLANAKLARI

 

İlk mezunların verildiği 1995 yılından bugüne kadar yetiştirmiş bulunduğu yaklaşık 600 mezunu ile Almanca İşletme Bölümü, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-Alman ve diğer yabancı firmalar için işletme bilgisine sahip, çağdaş eğitim normlarında yetişmiş ve uluslararası kalite ve know-how’ a sahip işgücü ihtiyaçlarını karşılamakta ve önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

Mezunlarımızın birçoğu Türk-Alman firmalarında, diğer bir kısmı Türk ve çokuluslu firmalarda çalışmaya başlamıştır. Yurtiçinde ya da yurt dışında yüksek lisans programlarına kaydolan mezunların sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir. Mezunlar ile ilişkiler, öğrenci kulübü aracılığıyla sürdürülmektedir.

 

Öğrencilerimizin ağırlıklı olarak istihdam edildiği kuruluşlar arasında Bayer, Bosch, BSH Profilo, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Metro, Praktiker,  Rehau, SAP ve Siemens sayılabilir.

Akın Lüle

Almanca İşletme'nin ilk mezunlarındanım. Şu anda bir Alman şirketinde çalışıyorum. Bugüne kadarki çalışma hayatımda Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü'nde eğitim almış olmanın ayrıcalığını açıkça görebiliyorum. Özellikle, orada edindiğim geniş bakış açısı ve pragmatik çalışma biçimi farklılık yaratıyor. İleride bölüme bir konuk konuşmacı olarak veya araştırma projelerinde katılımcı olarak zevkle katkıda bulunmak isterim. AKIN LÜLE SIEMENS

Ayşen Bayraktar

Ben de bir Almanca İşletme mezunuyum. Aldığımız kapsamlı dersler sayesinde mesleki kariyerimde birçok kazanım elde ettim. Henüz bir kaç senedir iş hayatında bulunuyorum, ama başkalarından farklı yetiştiğimi, farklı bir öz güven kazandığımı görüyorum. Almancayı her zaman kullanamasam da, eğitimim süresince değişik kültürlerle aynı anda çalışma yetisi kazandığımı fark ediyorum. AYŞEN BAYRAKTAR CASTROL

GokayUzar

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü ekonomi dünyasıyla ortaklaşa seçkin projeler yürütmektedir. Yürütülen ortak projelerden biri aracılığıyla, birçok arkadaşım gibi, ben de şu anki işverenimle tanışma fırsatı buldum. Bu değişim iki tarafa da başarılar kazandırdı ve şimdi anlıyorum ki, eğitimim sırasında öğrendiğim teorik bilgilerin çoğu iş hayatımda bana büyük ölçüde yardımcı oluyor. GÖKAY UZAR ECE PROJE

ERASMUS: BÖLÜMÜMÜZE GELEN/GİDEN ÖĞRENCİLER:

Marmara Üniversitesi hem kurumsal hem bireysel düzeyde geniş çaplı bir uluslararası ortaklıklar ağı tesis etmiştir. 270 kurumla yapılmış aktif işbirliği ve değişim anlaşmaları, üniversitemizin uluslararası konumuna sağlam bir temel teşkil eder. Erasmus Değişim Programı bu konuma erişmekteki en önemli araçlardan biri olarak görülebilir. Marmara Üniversitesi 15 Türk pilot üniversiteden biri olarak 2003-2004 yılında Erasmus programına dahil olmuştur. Bugün, üniversitemiz 350 civarında ikili anlaşmaya imza atmıştır. Bunlardan en çok hareketliliğe sahip olanı, yılda 340 giden öğrenci ve 320 gelen öğrenci sayısı ile Erasmus Değişim Programı’dır. 
Marmara Üniversitesi, Uluslararası Ofis Birimi aracılığıyla, Avrupa Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme Programı’nı aktif bir şekilde yürütmektedir. 

Florian Dierks
Florian Dierks

İstanbul’daki Erasmus deneyimim müthişti. Hem bu güzel şehirde vakit geçirdim, hem de bir çok arkadaş edindim. Birçoğu ile iletişimim halen sürüyor. Eğer sizi yürekten kucaklayan bir ülke arıyorsanız, Türkiye’ye ve özellikle de İstanbul’a gelmenizi tavsiye ederim.

press to zoom
Sven Keuchen
Sven Keuchen

Erasmus sayesinde İstanbul’daki Marmara Üniversitesi’nde yaşadığım yurtdışı eğitim tecrübesi bana çok şey kazandırdı. Almanca İşletme Bölümü’ndeki derslerin hepsi çok ilgi çekiciydi. Öğretim üyeleri ve diğer öğrenciler de çok hoşgörülü ve naziktiler. Orada birçok arkadaş edindim. Ayrıca şehir de çok hoşuma gitti! Yurt dışında eğitim görecek her öğrenciye İstanbul’a gelmelerini önereceğim.

press to zoom
Andrea Schröder
Andrea Schröder

Osnabrück’te yüksek lisans öğrencisiydim. Tezimde «Türkiye’de ve Almanya’da Cinsiyetçilik Algısı» konusunu ele aldım. İstanbul’da bir dönem geçirdim. Müthiş bir deneyimdi. Türk öğrencilerin yardımıyla tezim için İstanbul’daki kız öğrencilerle, kadın yöneticilerle, akademisyenlerle ve kadın girişimcilerle konuştum. Türk kadınlarının ne kadar özgüvenli, ne kadar güçlü olduğunu görmek beni etkiledi. Tezim için çalışırken güzel ülkenizi, şehrinizi de tanıdım. İyi ki gelmişim

press to zoom
Melissa Ersoy
Melissa Ersoy

Erasmus programı ile Almanya’nın Münster şehrinde bulunan Westfälische Wilhelms Universität’e gittim. Yurtdışına gezmeye gitmek ile orada yaşamak birbirinden epeyce farklı tecrübeler. Orada, farklı ülkelerden gelen birçok yeni insanla tanışıyorsunuz ve hayata bakış açınız, bildikleriniz, istekleriniz ve  düşünceleriniz farklılaşıyor. Ayrıca kendinize olan güveniniz de bir hayli artıyor, çünkü orada tek başınasınız ve birçok işi yalnız hallediyorsunuz ve başardıkça da kendinizi daha güçlü ve iyi

press to zoom
Ecem Sağanak
Ecem Sağanak

Almanya’nın İşletmecilik alanındaki en iyi üniversitesinde bir dönem geçirmek, benim için müthiş bir deneyim oldu. Dersleri alanında saygın hocalardan aldım, Almancamı pekiştirdim, ama en önemlisi kendi başına Almanya’da yaşamak kendime olan güvenimi çok arttırdı.

press to zoom
Vural Çetin
Vural Çetin

Eğitimim sırasında Almanya’daki partner okullarımızdan birine gittim – HS Heilbronn’a. Bu üniversitenin üç yerleşkesinden birinde, en küçük olanında bir dönem geçirdim. Şehrin küçüklüğü, öğrenci hayatı, her yerin birbirine yakınlığı çok güzeldi. Orada bir profesörün yanında asistan öğrenci olarak çalıştım, bunun da Almancama çok faydası oldu.

press to zoom

ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN GELEN HOCALARIMIZ:

Bölümümüz seçkin bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosuna sahiptir. Buna ek olarak çeşitli derslerde Almanya ve Avusturya’daki partner üniversitelerden öğretim üyeleri Bölümümüze gelmekte ve birer haftalık blok dersler vermektedir. Bölümün kuruluşundan yana 100’e yakın öğretim üyesi Almanya’dan gelmiş ve haftada 12 saat olmak üzere farklı alanlarda blok dersler vermiştir.

 

Bu ziyaretler öğrencilerin farklı didaktik yaklaşımlarla tanışmasını ve Almanca dil becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu ziyaretlerin ortak akademik çalışmalara zemin hazırladığına ve ülkeler arasındaki dostlukları geliştirdiğine inanıyoruz…

MaxHoltgrave

MaxHoltgrave

Christoph_Brast

Christoph_Brast

WolfgangElsik

WolfgangElsik

ThorstenKLiewe

ThorstenKLiewe

TammoStraatmann

TammoStraatmann

SvenOliverSpiess

SvenOliverSpiess

RudigerHahn

RudigerHahn

StefanSchaltegger

StefanSchaltegger

RolandPfennig

RolandPfennig

ReginaKempen

ReginaKempen

Nonhoff

Nonhoff

MichaelHellstern

MichaelHellstern

MichaelAsslaender

MichaelAsslaender

Dr. M. Flickinger Uni Passau

Dr. M. Flickinger Uni Passau

Prof. Dr. M. Fiedler Uni Passau

Prof. Dr. M. Fiedler Uni Passau

Prof. Dr. Lutz Kolbe Uni Göttingen

Prof. Dr. Lutz Kolbe Uni Göttingen

Prof Dr. J.  Wolf Uni Kiel

Prof Dr. J. Wolf Uni Kiel

Jasmin Majetic HS Bielefeld

Jasmin Majetic HS Bielefeld

Prof. Dr. I. Joens Uni Mannheim

Prof. Dr. I. Joens Uni Mannheim

Prof. Dr. K. Mueller Uni Osnabrück

Prof. Dr. K. Mueller Uni Osnabrück

Prof. Dr. R. Hünerberg Uni Kassel

Prof. Dr. R. Hünerberg Uni Kassel

Prof. Dr. G. Schewe Uni Münster

Prof. Dr. G. Schewe Uni Münster

Dr. C. Steinau Uni Lüneburg

Dr. C. Steinau Uni Lüneburg

Prof. Dr. C. Klug HS Bremen

Prof. Dr. C. Klug HS Bremen

Prof. Dr. C. Herzig Uni Kassel

Prof. Dr. C. Herzig Uni Kassel

Prof. Dr. C. Gade Uni Lüneburg

Prof. Dr. C. Gade Uni Lüneburg

Prof. Dr. Uwe Burk HS Heilbronn

Prof. Dr. Uwe Burk HS Heilbronn

Anna Engel Uni Osnabrück

Anna Engel Uni Osnabrück

Andreas Landes Uni Passau

Andreas Landes Uni Passau

Prof. Dr. Albert Löhr TU Dresden

Prof. Dr. Albert Löhr TU Dresden

Prof. Dr. Stephan Schöning HS Calw

Prof. Dr. Stephan Schöning HS Calw